Skate photos

Soul Stall by Jojo Jacobi at Zero One Six, Eskilstuna

Soul Stall by Jojo Jacobi in 2008

  • Photo was taken on Nov 12, 2008